หลักสูตร เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ

ระยะเวลาอบรม 36 ชั่วโมง

หลักสูตรระยะสั้น 36 ชั่วโมง หลักสูตร “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” ที่จะปลุก DNA ผู้ประกอบการให้มองเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ เห็นโอกาสที่คนอื่นมองไม่เห็น สร้าง “WOW” ให้เกิดขึ้นในโลกธุรกิจยุคใหม่ ทำความรู้จักการตลาดฉบับผู้ประกอบการ  Entrepreneurial Marketing ที่ใช้เงินน้อย กำไรมาก พร้อมมาสัมผัสบรรยากาศการเรียนและพลังมหาศาลจากเพื่อนร่วมรุ่นที่มุ่งหวังอย่างเดียวกันคือ “ความสำเร็จทางธุรกิจที่มั่งคั่งและยั่งยืน” นอกจากนี้ยังให้โอกาสผู้เรียนเตรียมความพร้อมและตัดสินใจเข้าสู่การอบรมระยะยาว 1 ปี อีกด้วย

สนใจลงทะเบียน

เหมาะกับใคร

  • ผู้ที่ต้องการให้ธุรกิจเติบโต มีกำไรสูง และยั่งยืน หรือผู้ที่กำลังพบความท้าทายทางธุรกิจ
  • ผู้ที่สนใจสมัครเรียนต่อหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ (หลักสูตรระยะยาว 240 ชั่วโมง)
  • ผู้ที่ต้องการทดลองศึกษาหลักสูตรของ BIS เพื่อตัดสินใจเข้าศึกษาระยะยาวต่อไป
  • ผู้ที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและได้พลังจากเพื่อนผู้ประกอบการ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ เลียนแบบ ท้าทาย จากผู้เรียนซึ่งเป็นครู ซึ่งกันและกัน
  • เจ้าของธุรกิจ หุ้นส่วน ทายาท ลูกจ้าง/พนักงาน และอาชีพอิสระที่ต้องการเรียนรู้ด้านธุรกิจและสร้างแรงบันดาลใจ

เนื้อหาหลักการอบรม:

• Entrepreneurial Spirit & Mindset
• Mindfulness for Entrepreneur
• Entrepreneurial DNA – BOSI
• Entrepreneurial Marketing
• Smart Work & Hard Work by Innovation
• Sustainable by Branding
• Create WOW for Product & Company
• Motivation & Inspiration make Powerful Entrepreneur

สิ่งที่คุณจะได้รับ

• Make Things Happen
• มีพลัง อยากลุยธุรกิจ ททท-ทำทันที
• คิดออก คิดได้ คิดเป็น คิดถูก
• ได้ Tools ต่าง ๆ มากมาย ในการทำธุรกิจ ง่ายๆทำได้เลย
• ได้เครือข่าย จากคนทำธุรกิจมากมาย ไปต่อยอด สบาย
• เข้าใจวิธีการบริหารคนเบื้องต้นไม่ปวดหัวเรื่องคน
• เพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไร เปลี่ยนจากกำไรน้อยหรือขาดทุนมาเป็นกำไรมาก
และไอเดีย-ความคิดอีกมากมาย…