โครงการบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส ในกำกับ
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา (IESA)

Business Incubation Service Program, BIS

Why BIS?

8 YEAR

ประสบการณ์การบ่มเพาะธุรกิจ

50+

Incubators กับ Speakers

เจ้าของธุรกิจชั้นนำที่สลับมาบรรยายแบ่งปันประสบการณ์ตรง

2000+

ผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมอบรม

“การันตีความสำเร็จ เลือกผู้เรียน คัดผู้สอนสร้างวิธีการเรียนใหม่ เร่งจากภายในกระตุ้นจากภายนอก ให้ผู้เรียนเปิดเผยตัวตนติดตามผลใกล้ชิดถึงสถานประกอบการเพื่อเลือกเส้นทางความสำเร็จเฉพาะบุคคล”

หลักสูตรที่เรากำลังเปิดสอน

กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)

การพัฒนาเจ้าของกิจการ (Owner) สู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) เพื่อธุรกิจที่เติบโตและยั่งยืน โดยเริ่มต้นจากการรู้ตัวตนของผู้เรียน ด้วย BOSI DNA และพัฒนาตัวเองด้วยแก่นความสำเร็จ MAO (Motivation – Ability – Opportunity) พร้อมเปิด “ญาณ” ทั้ง 3 ได้แก่ สัญชาตญาณ – ปรีชาญาณ – ปัญญาญาณ เพื่อเร่งพลังให้บรรลุเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการตัวจริง

ควบคุมการบ่มเพาะธุรกิจโดย

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ชั้นนำระดับประเทศ และอาจารย์มากประสบการณ์

เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล
ผู้อำนวยการ โครงการบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส และผู้ก่อตั้งแบรนด์ สมูทอีและเดนทิสเต้

อาจารย์ชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์
ผู้จัดการหลักสูตร โครงการบ่มเพาะธุรกิจ บีไอเอส

บรรยากาศในคลาสเรียน

Alumni Voices

มาเรียน BIS เราจะได้ไฟที่ลุกท่วม นอนแทบไม่หลับเพราะเราอยากจะลองทำตามที่อาจารย์ หรือเพื่อน ๆ แนะนำเพื่อพัฒนาธุรกิจ..เปลี่ยนจากคนคิดเยอะ เป็นคนกล้าลงมือทำ.. เราจะได้รับการกระตุ้นให้ทำอยู่ตลอดเวลา แม้จะเจออุปสรรคบ้างแต่เราก็ได้เรียนรู้ พัฒนาอยู่เสมอ

ทนงศักดิ์ แซ่เอี้ยว

ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Yuedpao
BIS รุ่น 4

เภสัชกร ดร.แสงสุข อาจารย์ชุลีพร และวิทยากรทุกท่าน ทำให้หมอคนหนึ่งเข้าใจธุรกิจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ สุดท้ายแล้ว ธุรกิจจะยิ่งใหญ่แค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถช่วยเหลือผู้คนได้มากน้อยแค่ไหน

พญ.พลอย ศุภนันตฤกษ์

ผู้ก่อตั้งพลอยรดาคลินิก
BIS รุ่น 7

บีไอเอส ไม่เหมือนหลักสูตรอื่น ๆ โดยสิ้นเชิง เพราะเป็นมากกว่าคอร์สสอนธุรกิจ ที่นี่เป็นเหมือนโรงเรียน “บ่มเพาะผู้ประกอบการ” นอกจากทางลัดที่ เภสัชกร ดร.แสงสุข และความรู้จากวิทยากรที่สอนจากประสบการณ์ตรงแล้ว สิ่งที่ได้และติดตัวเราตลอดมา คือ “Mindset ผู้ประกอบการ

คุณเอกวัจน์ สหกิจ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอร์มา เฮลท์ จำกัด
BIS รุ่น 4

คำถามที่พบบ่อย

เบื้องต้นบีไอเอส มี 2 หลักสูตรหลัก คือ หลักสูตรระยะสั้น “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” (PRE) ระยะเวลา 36 ชั่วโมง (4 วัน) เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ โดยจะเน้นการบรรยายเป็นหลัก สามารถเรียนได้ทุกท่าน ไม่ว่าจะมีธุรกิจหรือยังไม่มีธุรกิจ
และหลักสูตรระยะยาว “ผู้ประกอบการ” 240 ชั่วโมง (8 เดือน) เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งรับสมัครเฉพาะท่านที่ผ่านการเรียนหลักสูตรระยะสั้นและท่านที่มีธุรกิจเพื่อฝึกปฏิบัติจากธุรกิจจริง จะเน้นความคิดสร้างสรรค์และการปฏิบัติการมากกว่าทฤษฎี เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับธุรกิจของผู้เรียน อีกทั้งยังมีนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเป็นโค้ชคอยช่วยชี้แนะ

– หลักสูตรระยะสั้น “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” : 36,000 บาท/ท่าน
– หลักสูตรระยะยาว “ผู้ประกอบการ” : 390,000 บาท/ท่าน
หมายเหตุ: ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หลักสูตรระยะสั้น “เตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการ” (PRE)
รับสมัคร: เดือนกันยายน
เริ่มเรียน: เดือนตุลาคม
ทั้งนี้ในแต่ละปีอาจเปิดเรียน 2-3 รุ่น/ปี โดยจะเปิดเรียนรุ่นถัดไปในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ตามลำดับ
หลักสูตรระยะยาว “ผู้ประกอบการ”
รับสมัคร: รับสมัครในห้องเรียนหลักสูตรระยะสั้น
เริ่มเรียน: เปิดเรียนและปฐมนิเทศ เดือกมกราคม-เดือนกันยายน (ปิดเทอม เดือนเมษายน)
หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

– หลักสูตรระยะสั้น (PRE) 36 ชั่วโมง (4 วัน)
เสาร์-อาทิตย์ 9:00-18:00 น.
*เรียน 2 สัปดาห์ ติดต่อกัน
– หลักสูตรระยะยาว 240 ชั่วโมง (8 เดือน)
ศุกร์ 13:00 – 20:00 น.
เสาร์ 9:00 – 16:00 น.
*เรียนเดือนละ 2-3 สัปดาห์ (เว้นสัปดาห์ปลายเดือน)

อบรมแบบ On-site ณ อาคารสมูทไลฟ์ ทาวเวอร์ สาทร ชั้น 12 (ไม่มีออนไลน์)

โครงการบีไอเอส จะมีนักธุรกิจผู้มีประสบการณ์ระดับชาติและสากล รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อบ่มเพาะธุรกิจและตัวตนผู้ประกอบการ ควบคุณการสอนโดย เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล และ อาจารย์ชุลีพร เปี่ยมสุข ผู้จัดการหลักสูตร